Autysta geniusz - zdolności wysepkowe

Autysta geniusz - zdolności wysepkowe

moneta

Wśród chorych na autyzm można spotkać jednostki prezentujące wybitne, fragmentaryczne zdolności. Występują one u osób o umiarkowanym lub lekkim stopniu upośledzenia umysłowego i poziomie inteligencji w granicach normy. Zdolności te widoczne są tylko w wąskim obszarze i związane z upośledzeniem na innych polach. Występują u około 10% chorych. Wśród tych rzadkich zdolności wymienia się:

  • Pamięciowe – obejmujące pamięć mechaniczną, dotyczą zapamiętywania treści książek, haseł z encyklopedii, itp.
  • Językowe – obejmujące opanowanie kilku języków obcych w sposób niezauważalny dla otoczenia.
  • Arytmetyczne – dotyczące wykonywania bardzo szybko, w pamięci skomplikowanych działań arytmetycznych.
  • Plastyczne, w tym rysunkowe, malarskie.
  • Muzyczne – obejmujące wybitny słuch muzyczny, pamięć muzyczną i komponowanie melodii.
comments powered by Disqus