Zaburzenia towarzyszące

Zaburzenia towarzyszące

kobieta

Osoby chorujące na autyzm prezentują, oprócz głównych objawów związanych z chorobą zasadniczą, szereg dodatkowych problemów zdrowotnych wynikających z wielu schorzeń współistniejących. Ich występowanie jest częstsze u osób z większym upośledzeniem umysłowym. Choroby dodatkowe i ich ciężki przebieg powoduje, że tacy pacjenci żyją krócej.

W 60-70% przypadków autyzmowi towarzyszą zaburzenia neurologiczne oraz upośledzenie umysłowe. U pozostałej części chorych nie występuje upośledzenie umysłowe, ani oznaki nieprawidłowości neurologicznych. Wśród autystyków spotyka się osoby z wysoką inteligencją oraz te, o bardzo rozległych, głębokich i kompleksowych zaburzeniach. Poziom rozwoju inteligencji zwykle nie zmienia się wraz z rozwojem dziecka i prowadzoną terapią. Iloraz inteligencji utrzymuje się na jednakowym poziomie i jest dobrym prognostykiem możliwości uczenia się.

Epilepsja (padaczka) występuje 25-30% osób z autyzmem. Choroba charakteryzuje się występowaniem napadów zaburzenia lub utraty świadomości z towarzyszącymi drgawkami. Pierwsze objawy epilepsji manifestują się w dzieciństwie, a jej nasilenie występuje w okresie dorastania.

Chorzy na autyzm prezentują całe spektrum nieprawidłowości związanych z mówieniem oraz zaburzeniami słuchu lub nadwrażliwości słuchowej z dziwnymi reakcjami na dźwięki. Symptomy te łączą się bezpośrednio z zaburzeniami komunikacji. Najcięższym zaburzeniem mowy jest mutyzm polegający na tym, że chory nie odzywa się w pewnych sytuacjach, choć może swobodnie rozmawiać w innych okolicznościach; przy czym poziom rozumienia mowy jest prawidłowy lub bliski prawidłowemu. Inne zaburzenia dotyczą odwracania zaimków, występowania echolalii (powtarzania słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby), perseweracji (uporczywego powtarzania tych samych słów, zdań, melodii, dźwięków i zachowań). Trudności w prowadzeniu konwersacji związane są również z niedoborami w zakresie koncentracji oraz lękami.

Z pozostałych zaburzeń medycznych częste jest współwystępowanie chorób genetycznych (10-15%) oraz makrocefalii (powiększenie masy i obwodu głowy) bez istnienia nieprawidłowości w budowie mózgu.

comments powered by Disqus