Podział ze względu na stopień autystycznej obrony

Podział ze względu na stopień autystycznej obrony

ściana

Podział ze względu na stopień autystycznej obrony (Eaves, Ho, Eaves) obrazuje poziomy uszkodzenia sytemu regulującego emocje w kontaktach z ludźmi i środowiskiem.

1 Grupa I gromadzi osoby najlepiej czujące się we własnym świecie, unikające kontaktów z ludźmi i najchętniej przebywające w odosobnieniu. Wiele z tych osób nie mówi lub są mutystyczne.

2 Grupa II ujawnia działania obronne poprzez aktywne odrzucanie. Osoby takie wchodzą w interakcje ze środowiskiem trzymając się ściśle swoich rytuałów i uczestniczą w nich w sposób stereotypowy. Objawy autyzmu u tych osób pojawiają się bardzo wcześnie, ale choroba rozwija się powoli, co daje dobre rokowanie.

3 Grupa III to osoby cechujące się dość dużymi zdolnościami adaptacyjnymi. Aktywnie poszukują kontaktów ze światem, ale zaburzenia emocjonalne skazują je na niepowodzenie, co znowu wywołuje lęk.

4 Grupa IV to osoby pasywne i słabo funkcjonujące w interakcjach społecznych. Deficyty emocjonalne nie pozwalają na nawiązanie relacji z innymi ludźmi. Kontakt ze światem ułatwiają sobie poprzez tworzenie szczegółowych rytuałów opartych na sztywnych zasadach i harmonogramach.

comments powered by Disqus