Rozpoznanie autyzmu

Rozpoznanie autyzmu

autyzm

Ustalenie właściwych kryteriów diagnostycznych nadal jest przedmiotem prac wielu specjalistów. Trudności wiążą się z dużą różnorodnością obrazu choroby, różnym stopniem nasilenia objawów oraz występowaniem wielu chorób współistniejących. Z tego względu uważa się, że dziecko z podejrzeniem autyzmu powinno być badane przez zespół diagnostyczny złożony z psychologa, pedagoga, logopedy i lekarza psychiatry.

Wczesna diagnoza daje dziecku szansę na uzyskanie lepszych wyników leczenia i rehabilitacji. Z tego względu obecnie uczula się lekarzy rodzinnych, aby zwracali uwagę na pojawienie się symptomów autyzmu u małych dzieci, szczególnie podczas wizyty profilaktycznej w 12. miesiącu życia. Wtedy sygnały alarmowe mogą być już wyraźne. Lekarze opierają swoją ocenę na relacjach rodziców, rozwoju dziecka i reakcji na bodźce. Jeśli rodzice niepokoją się, mogą skorzystać również z ankiet (np. QCHAT – Kwestionariusz symptomów autyzmu) dostępnych on-line na portalach internetowych ośrodków zajmujących się terapią dzieci z autyzmem.

comments powered by Disqus