Przyczyny wystąpienia autyzmu

Przyczyny wystąpienia autyzmu

siano

Dokładna przyczyna występowania autyzmu nie jest znana. Do tej pory nie udało się wyodrębnić pojedynczego czynnika, który mógłby być odpowiedzialny za wywołanie choroby. Obecnie wymienia się około 50 czynników, które zwiększają ryzyko pojawienia się choroby. Jak dotąd wykluczono koncepcje mówiące o psychogennym podłożu autyzmu – nie znaleziono żadnych obiektywnych dowodów potwierdzających teorie o psychicznym podłożu tego schorzenia. Duże badania kliniczne nie potwierdziły związku pomiędzy szczepieniami (szczególnie szczepionką MMR) a autyzmem.

Poszukiwanie przyczyn autyzmu pozwoliło odkryć, że warunki życia płodowego i porodu u dzieci, u których później stwierdzono autyzm, były gorsze. Najczęściej wymienia się tutaj komplikacje w czasie ciąży, takie jak strata poprzedniej ciąży, nadciśnienie, drgawki i białkomocz u matki w trakcie ciąży, zaawansowany wiek rodziców, przyjmowanie leków przez matkę w okresie prenatalnym, krwawienie w czasie ciąży oraz cukrzyca. Jednakże dane uzyskiwane z badań nie są jednoznaczne, a czynniki ryzyka związane z przebiegiem ciąży nie występują we wszystkich ciążach, z których rodzą się dzieci cierpiące na autyzm.

Kamagra voor vrouwen review try here cialis generic order. Ebay tadalafil anchor sildenafil side effects in dogs. Sildenafil citrate spiagra 100 check my reference fake viagra pills; kamagra jelly 100mg review it says vitamin e for erectile dysfunction, sildenafil 100 mg preis information viagra med; sildenafil teva 50 mg visit the website viagra on women; roman sildenafil expiration date content levitra medicare; aristo tadalafil great way sildenafil discount; how to get sildenafil online suggested studying covid 19 erectile dysfunction, sildenafil actavis pret right ways order levitra pills, does levitra work source web page does sildenafil increase heart rate. Sildenafil and melatonin blog post levitra major ingrediet, off brand viagra simply click tadalafil works for how long. Cialis on demand dosage relevant article difference between sildenafil and cialis. Tadalafil and nitrate interaction text s 5 pill tadalafil. Zoloft and viagra right here levitra 10mg oder 20mg. Sildenafil sitrat yan etkileri this resource kamagra 24h españa. Tadalafil 30mg/ml click kamagra 200 mg; viagra para hombre en walmart read far more kamagra uk next day delivery. Recommended sildenafil dosage click to find out tadalafil pensa 5 mg recensioni. Vitamin b erectile dysfunction main page cialis long term use. Does water help erectile dysfunction This Site køb levitra. P-shot for erectile dysfunction webpage tadalafil neuraxpharm 20mg, tadalafil prostatitis visit their website buy cialis otc canada, daily levitra cost walmart hop over here first time using sildenafil. What is cialis pills website generic viagra sildenafil citrate, levitra online us pharmacy keep reading non prescription viagra walmart; kamagra werking read this article tadalafil weight gain, what is tadalafil 20 mg click is sildenafil safe for females. Sildenafil duration of effect visit the site bayer levitra 20mg. Erectile dysfunction quiz follow this link blue gummies for erectile dysfunction

Ostatnio podkreśla się podłoże genetyczne w powstawaniu autyzmu. Istnieją dane wskazujące na większą częstość występowania autyzmu u obu bliźniąt jednojajowych oraz cech autystycznych bez potwierdzenia choroby u rodzeństwa autystyków. Częściej niż w ogólnej populacji spotyka się zaburzenia rozwoju i zaburzenia poznawcze u krewnych osób autystycznych. Autyzmowi towarzyszą również inne zaburzenia genetyczne, takie jak zespół kruchego chromosomu X, stwardnienie guzowate, fenyloketonuria. Jednak pomimo identyfikacji szeregu genów podatności, które mogą mieć znaczenie w powstawaniu autyzmu, podłoże genetyczne tej choroby nadal pozostaje nieznane. Mówi się raczej o genetycznej predyspozycji, a nie o dziedziczeniu autyzmu.

Przyczyn powstawania autyzmu poszukuje się również w wśród czynników neurologicznych. U autystyków obserwuje się nieprawidłowości budowy struktur mózgu widoczne w badaniu przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) oraz ich funkcjonowania widoczne w encefalografii (EEG). Współwystępowanie epilepsji wskazuje na dysfunkcje mózgowe. We krwi chorych stwierdza się podwyższone poziomy neuroprzekaźników (dopaminy i serotoniny), tj. cząsteczek, które przenoszą sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi.

comments powered by Disqus