Leczenie autyzmu

Leczenie autyzmu

świat

Nie ma możliwości całkowitego wyleczenia autyzmu, ale szanse poprawy są większe przy wdrożeniu wczesnej terapii, gdyż zaburzenie to rozwija się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Wprowadzając odpowiednie, indywidualnie opracowane programy terapeutyczne i edukacyjne można lepiej przystosować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości, jeśli jest to możliwe biorąc pod uwagę stopień ich upośledzenia. Najwięcej korzyści przynoszą terapie behawioralne. Jednym z takich programów jest Early Start Denver Model (ESDM), tj. całościowy program dla bardzo małych dzieci. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność programu w zakresie zachowań adaptacyjnych oraz zmniejszania nasilenia objawów autyzmu.

W zakresie leczenia farmakologicznego pojawiły się ostatnio doniesienia o dużej skuteczności suplementacji diety, która poprawia wyniki klinicznej oceny dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wymienia się tutaj witaminy, kwasy omega-3, antyoksydanty i inne substancje. Niemniej jednak, pomimo interesujących doniesień wstępnych, do tej pory brak większych randomizowanych badań klinicznych, które mogłyby bezsprzecznie potwierdzić ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. W stosunku do niektórych udowodniono brak działania.

Badania neurochemiczne wskazują na szereg nieprawidłowości związanych z poziomem neuroprzekaźników, neuropeptydów i endorfin. Podawanie leków hamujących wydzielanie dopaminy (neuroprzekaźnik) łagodzi takie zachowania osób autystycznych, jak stereotypie ruchowe i samookaleczanie. Badania nad zastosowaniem oksytocyny (neuropeptyd) u dzieci autystycznych w związku z wykryciem jej roli w modulowaniu zachowań społecznych i emocjonalnych (zwłaszcza w rozwoju przywiązania), stwarza możliwości włączenia jej do terapii chorych z autyzmem.

Leczenie objawowe dotyczące zaburzeń towarzyszących, np. hiperaktywności, zachowań stereotypowych, epilepsji, nietolerancji pokarmowych, alergii, zaburzeń snu, zaburzeń mowy i innych, prowadzone jest zgodnie z odpowiednimi schematami leczenia objawowego.

Oprócz leczenia, osoby chore na autyzm wymagają zapewnienia odpowiednich do swojego stanu zdrowia i rozwoju warunków otoczenia. Jeśli u chorego występuje wrażliwość słuchowa, należy zmniejszyć nadmiar hałasu do poziomu jego możliwości i wyeliminować nieoczekiwane silne bodźce dźwiękowe. Jeśli chory źle znosi dużą liczbę osób, to należy zapewnić mu względny spokój. Stworzenie przewidywalnego schematu dnia w większości przypadków wpływa pozytywnie na zachowanie się chorego i pozwala mu bardziej otwarcie komunikować się z otoczeniem.

comments powered by Disqus