Kołderki obciążeniowe nie tylko do spania - rozwój dziecka

Kołderki obciążeniowe nie tylko do spania - rozwój dziecka

Kołderki obciążeniowe stały się bardzo popularne odkąd powiązano wywierany przez nie nacisk z poprawą samopoczucia u dzieci. Jak stosować takie kołderki?

Kołderki obciążeniowe, zwane również kołderkami sensorycznymi, umożliwiają wywieranie nacisku na ciało dziecka, a przez to stymulowanie układu proprioceptywnego. Prawidłowa praca tego układu, tak jak prawidłowe funkcjonowanie wszystkich pozostałych zmysłów, oznacza właściwą integrację sensoryczną.

O wszystkich tych zależnościach dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, bo w ubiegłym wieku, jednak prawdziwe zainteresowanie terapeutów oraz rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nadeszło dopiero w ostatnich latach. Wraz z popularnością tej dziedziny rozwinęła się terapia z użyciem przedmiotów obciążeniowych, w tym z użyciem kołderek obciążeniowych.

Czym jest układ proprioceptywny?

Układ proprioceptywny jest jednym ze zmysłów i odpowiada za kontrolę nad położeniem i ruchami własnego ciała, planowanie i koordynację ruchu, płynność ruchów, napięcie mięśni, czy użytą siłę.

Receptory układu proprioceptywnego ukryte są w ścięgnach, stawach i mięśniach. Zapewniają one tzw. czucie głębokie, które w odróżnieniu od czucia powierzchownego, przekazuje więcej informacji o położeniu i ruchu ciała lub jego części, np. ruchu ręki, pochyleniu głowy, turlaniu, przesuwaniu ciała, itp.

Jak działa kołdra sensoryczna?

Kołderka sensoryczna okrywa dziecko przed jego zaśnięciem. Wywiera nacisk na mięśnie, powodując ich rozluźnienie i przyspieszając odprężenie. Dzieci, które korzystają z kołderek sensorycznych odczuwają mniejszy lęk, a ich sen jest bardziej spokojny i nieprzerwany. Kołderki sensoryczne doskonale zdają egzamin w terapii bólu przewlekłego. Jak wskazują badania, osoby cierpiące na rozmaite bóle zauważyły znaczne obniżenie dyskomfortu, a ich leczenie ulegało skróceniu (źródła: https://senso-rex.com/gb/sensorexblog/post/3-sensory-integration-with-autistic-children.html , Champagne T, Mullen B, Dickson D. Exploring the Safety & Effectiveness of the Use of Weighted Blankets with Adult Populations. AOTA 2007: Proceedings of the American Occupational Therapy Association’s Annual Conference, April 2007; St. Louis, MO.).

Stosowanie kołderki sensorycznej

Kołderka sensoryczna powinna być stosowana w trakcie usypiania dziecka (na ok. 20 minut przed zaśnięciem). Niektórzy przykrywają dziecko kołderką i pozostawiają je tak przez całą noc. Takie rozwiązanie powinno być jednak skonsultowane z terapeutą.

Terapeuci wskazują też na możliwość używania kołderki sensorycznej do aktywnej zabawy, np. do rolowania dziecka w kołderce (tzw. naleśnik), przeciągania kołderki niczym liny, pakowania kołderki do torby lub pokrowca, przeciągania dziecka na kołderce po podłodze, itp. Niektórzy twierdzą nawet, że dopiero aktywne i pasywne wykorzystanie kołderki sensorycznej wyczerpuje jej możliwości.

Wsparcia merytorycznego udzielił zespół SENSO-REXTM https://senso-rex.com/

comments powered by Disqus