Podział ze względu na przebieg interakcji społecznych

Podział ze względu na przebieg interakcji społecznych

para

Podział ze względu na przebieg interakcji społecznych (Wing, Gould) dzieli populację chorych na grupy charakteryzujące się różnymi wzorcami zachowań w sytuacjach społecznych. Wyróżnione zostały następujące grupy:

1 Osoby pełne rezerwy, powściągliwe to te, które najbardziej przypominają popularny wizerunek autystyka. Są to osoby wycofujące się z kontaktów społecznych i unikające kontaktu fizycznego z innymi. Charakteryzują się zaburzoną komunikacją, niektórzy nawet nie posługują się mową lub wykorzystują ją tylko jako narzędzie do uzyskania potrzebnych rzeczy lub snucia dywagacji na interesujące siebie tylko, wąskie tematy. Rzadko nawiązują kontakt wzrokowy, mają ubogą ekspresję twarzy, mimikę i gestykulację. Nie są zdolne do zabawy z udawaniem. Ich aktywność przejawia się w powtarzanych, stereotypowych zachowaniach (np. godzinami obracają jakiś przedmiot w rękach lub przebierają palcami). Prezentują nieracjonalne objawy lęku wobec zwykłych obiektów (np. autobus), przedmiotów w określonym kolorze, czynności (np. wchodzenie pod prysznic, jazda windą) lub wybranych osób. Cechuje je zmienność nastrojów bez związku z wydarzeniami w otoczeniu. W starszym wieku kolekcjonują przedmioty, układają niektóre rzeczy we wzory lub szeregi, sztywno trzymają się ustalonego porządku dnia.

2 Osoby pasywne nie nawiązują spontanicznie kontaktów, ale akceptują je ze strony innych ludzi. Lepiej posługują się mową, mają bogaty zasób słownictwa, pedantycznie posługują się skomplikowanymi strukturami gramatycznymi. Nie podejmują komunikacji dla przyjemności i ograniczają się do wąskiego tematycznie zakresu. Zachowania stereotypowe mogą u nich nie występować, ale zaznacza się wyraźne przywiązanie do rutynowych zwyczajów. Osoby z tej grupy funkcjonują całkiem dobrze, a braki w nawiązywaniu kontaktów i uboga komunikacja niewerbalna często postrzegana jest przez otoczenie jako dziwactwo a nie objaw choroby, co opóźnia diagnozę.

3 Osoby aktywne, specyficzne w kontakcie nawiązują kontakty społeczne, ale czynią to w specyficzny sposób. Zwykle osoby te nie są świadome perspektywy drugiego człowieka. Uczestniczą w rozmowie, zadają pytania, opowiadają o interesujących dla siebie kwestiach, ale nie służy to podtrzymaniu kontaktu. Inicjowanie zachowań społecznych polega czasem na bezustannym powtarzaniu określonej sekwencji zdań, np. "Jak masz na imię? Gdzie mieszkasz?". Słowa interpretują dosłownie, nie rozumieją przenośni i kolokwializmów. Ich wypowiedzi mają płaską intonację. Ponadto osoby te charakteryzują się brakiem kontaktu wzrokowego, słabą mimiką i gestykulacją oraz zaburzoną koordynacją ruchową. Lubią schematyczne zachowania, gry komputerowe, oglądanie filmów, a ulubionymi programami telewizyjnymi bywają reklamy. Mają wąskie i ograniczone zainteresowania. Nie potrafią swojej wiedzy wykorzystać w życiu codzienny.

comments powered by Disqus