Podział ze względu na charakterystykę zachowania

Podział ze względu na charakterystykę zachowania

delikatność

Podział ze względu na charakterystykę zachowania (Eaves, Ho, Eaves) oparty jest na różnych aspektach zachowania i funkcjonowania intelektualnego oraz brakach charakterystycznych dla autyzmu. Tutaj wyróżnione zostały:

1 Typowa grupa autystyczna złożona z osób pasywnych i nieświadomych obecności innych, które mają ograniczone zdolności koncentracji i chętnie się izolują. Wykazują zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, choć posługują się mową. Występują u nich zachowania stereotypowe. Osoby te są raczej spokojne, współpracujące, wycofane.

2 Osoby słabo funkcjonujące to grupa biernych, nieświadomych innych ludzi chorych, która nie potrafi komunikować się werbalnie. Występują u nich zaburzenia koncentracji, napady złego humoru, akty samouszkadzania i problemy ze snem. Do tej grupy należą pacjenci głębiej upośledzoni umysłowo.

3 Osoby hiperaktywne, dobrze funkcjonujące to osoby nadaktywne, impulsywne, z bardzo upośledzoną zdolnością do koncentracji. Występują u nich napady złości i zachowania agresywne. Raczej nie przejawiają zahamowań w kontaktach społecznych, ale nie mają przyjaciół.

4 Osoby najlepiej funkcjonujące to osoby zwykle szukające kontaktów z innymi, umiejące mówić, ale przejawiające zaburzenia w komunikacji. Mają ograniczony repertuar zachowań z częstymi stereotypiami. Ponadto są to osoby nadaktywne, impulsywne, lękliwe, agresywne i nieufne.

comments powered by Disqus