Kołderki obciążeniowe nie tylko do spania - rozwój dziecka

Badanie autyzmu w Katowicach – kiedy jest wskazane?

Szacuje się, że nawet 1 na 100 dzieci w Polsce może znajdować się w spektrum autyzmu. Szybko przybywa dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi, co wynika przede wszystkim z rosnącej świadomości rodziców i czujności nauczycieli. Dziś autyzm absolutnie nie musi oznaczać wycofania z życia społecznego i intelektualnej niepełnosprawności. Istnieje szereg specjalistycznych terapii, których skuteczność jest jednak mocno uzależniona od tego, jak wcześnie uda się rozpoznać to zaburzenie u dziecka. Temu służy badanie autyzmu, któremu można poddać pociechę m.in. w Katowicach. Kiedy jest to wskazane? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

autyzm

Czym jest autyzm?

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które może dawać wiele objawów o różnym stopniu nasilenia. Trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to żaden „wymysł”, jak nadal twierdzą niektóre osoby niemające podstawowej wiedzy na temat autyzmu. Zaburzenie to zostało oficjalnie umieszczone na liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Obecnie terapeuci rzadko sięgają po słowo „autyzm”. Bardziej wskazane jest używanie terminu „spektrum autyzmu”, które lepiej oddaje skalę możliwych do zdiagnozowania zaburzeń rozwojowych. U niektórych dzieci są one stosunkowo łagodne i dotyczą wyłącznie np. trudności z nawiązywaniem kontaktów w grupie rówieśniczej (co jest charakterystyczne dla zespołu Aspergera).

Kiedy należy rozważyć poddanie dziecka badaniu autyzmu?

Zwykle pierwsze niepokojące sygnały docierają do rodziców z placówki, do której uczęszcza pociecha – żłobka, przedszkola lub szkoły. Wykwalifikowani i empatyczni nauczyciele są w stanie wychwycić zachowania dziecka, które nie są standardowe, znacząco odbiegają od normy i mogą wymagać skonsultowania ze specjalistą.

Przykładami takiego niepokojącego zachowania są:

  • brak integracji z grupą rówieśniczą,
  • dziecko nie chce się bawić z innymi, zawsze wybiera samotną zabawę w kącie,
  • dziecko ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, emocji, jest bardzo nieufne,
  • dziecko przejawia skrajnie niski poziom empatii (np. nie okazuje współczucia, nie pomaga innym),
  • dziecko źle odczytuje dość czytelne sygnały z otoczenia – na przykład uznaje, że zaproszenie go do zabawy przez rówieśników jest aktem agresji,
  • dziecko dużo lepiej dogaduje się z dorosłymi, używa słownictwa i form gramatycznych nieadekwatnych do swojego wieku,
  • dziecko jest „zafiksowane” na jakimś temacie, ma nietypowe – jak na swój wiek – hobby, na przykład maniakalnie interesuje się filatelistyką, segregacją śmieci etc.,
  • dziecko bardzo źle reaguje na wszelkie zmiany w swoim otoczeniu (np. przemeblowanie, przemalowanie pokoju, przeprowadzkę etc.),
  • brak akceptacji dla ustalonego porządku społecznego (np. dziecko bardzo krytycznie ocenia koleżanki i kolegów, którzy nie stosują się do poleceń nauczyciela).

Warto przy tym zaznaczyć, że zaburzenia ze spektrum autyzmu najczęściej ujawniają się w pierwszych trzech latach życia dziecka, dlatego opisane zachowania można dostrzec już u dzieci w wieku żłobkowym.

Gdzie w Katowicach można poddać dziecko badaniu w kierunku autyzmu?

Jeśli masz podejrzenie, że Twoje dziecko może znajdować się w spektrum autyzmu, to nie zwlekaj z poddaniem pociechy specjalistycznemu badaniu. Oferuje je Centrum Psychologiczno-Medyczne Strefa Komfortu w Katowicach, wykorzystujące najdokładniejszą metodę, czyli test ADOS-2.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, składa się z pięciu niezależnych modułów i trwa około 60-90 minut. Można je przeprowadzić u dziecka już od 12. miesiąca życia. W przypadku stwierdzenia autyzmu, wystawianie jest zaświadczenie potrzebne m.in. w szkole. Rodzice od razu mogą się też zdecydować na specjalistyczną terapię, która pozwoli dziecku zniwelować jego deficyty i umożliwi mu zachowanie prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz poprawną socjalizację w środowisku rówieśniczym.

Więcej o badaniu w kierunku autyzmu czytaj w artykule na stronie https://strefakomfortu-katowice.com/badanie-autyzmu-w-katowicach-na-czym-polega-diagnozowanie-tego-zaburzenia/.

comments powered by Disqus