AUTYZM Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

AUTYZM Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

autyzm - okładka Tytuł/podtytuł: Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej
Autor: Ewa Pisula
Recenzja: profesor Anna Grabowska, profesor Tomasz Wolańczyk
Data wydania: kwiecień 2012
ISBN 13: 978-83-7489-385-5
EAN: 9788374893855
Numer wydania: pierwsze
Seria: Cognitive Neurosciene
Redaktor serii: prof. Anna Grabowska
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 184
Patronat merytoryczny: Fundacja SYNAPSIS
Patronat medialny: Przyjaciel, Psychiatria.pl, Edukacjamedyczna.pl, Autyzmasd.pl
Cena detaliczna: 29,90 zł


Link do księgarni, gdzie można kupić ksiażkę:
http://gwp.pl/10385,autyzm-od-badan-mozgu-do-praktyki-psychologicznej.html

O serii

Autorzy poszczególnych tomów z serii stawiają sobie za cel zaznajomienie czytelnika z aktualną wiedzą na temat neurobiologicznego podłoża niektórych zaburzeń rozwojowych […]. Mamy też nadzieję, że wyższa świadomość szerokiego kręgu osób zaangażowanych w proces terapii i edukacji dzieci nie tylko przyczyni się do poprawy diagnozy tych zaburzeń, ale także do krytycznego spojrzenia na oferowane procedury terapeutyczne i pomoże w dokonywaniu właściwych wyborów.

Profesor Anna Grabowska
Redaktor naukowa serii


Notka o książce

Najnowsza książka profesor Ewy Pisuli zawiera dogłębną refleksję dotyczącą podstaw teoretycznych, czyli terminologii związanej z autyzmem i klasyfikacji tego zaburzenia, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych, a także niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie: szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn oraz bieżącej praktyki klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych autyzmem może wskazywać, że zaburzenie to zostało dość dobrze poznane. Autorka – pokazując, ile już wiadomo i jak można to wykorzystywać w codziennej pracy terapeutycznej – uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest jeszcze niewiadomych, zwłaszcza w dziedzinie złożonej, wieloczynnikowej etiologii zaburzenia.


Fragment recenzji

Najnowsza książka Ewy Pisuli stanowi szeroki i ciekawy przegląd aktualnych badań nad autyzmem. Jednocześnie cytowane w książce badania pokazują czytelnikom, jak złożonymi i wciąż pozostawiającymi wiele do wyjaśnienia są zaburzenia ze spektrum autyzmu […]. Ewa Pisula kolejny raz udowodniła, jak ciekawym zagadnieniem jest autyzm i jak wielkie wyzwanie stanowi on wciąż dla nauki, mimo tylu lat badań, jak niewiele wciąż wiemy o mechanizmach leżących u jego podłoża”.

Joanna Grochowska, terapeuta, psycholog, Fundacja SYNAPSIS


Notka o autorce

Ewa Pisula – profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskała sześć lat później. Jej zainteresowania badawcza dotyczą przede wszystkim dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza dzieci dotkniętych autyzmem, a także sytuacji ich rodzin. Jest autorka wielu artykułów i książek poświęconych tej tematyce. Należy do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Stowarzyszenia Autism-Europa oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


patronat